Akce a projekty

Několikrát do roka pořádáme různé kulturní akce, které nám svým výtěžkem pomáhají poskytovat sociální služby a neustále zlepšovat jejich kvalitu. Informace o již proběhlých akcích najdete v kategorii „Kulturní akce“. V kategorii „Projekty“ najdete informace o nadačních příspěvcích, které nám pomáhají s financováním konkrétních aktivit, a to vždy s popisem celého projektu.Nadace Jedličkova ústavu podpořila osobní asistenci v odlehlých obcích

Osobní asistenci jsme v loňském roce rozšířili o dojíždění do vzdálenějších obcí a spojili jsme ji s rehabilitačním cvičením. Dojíždíme tak například do Točníku, Rpet, Meňan, Praskoles, Žebráku a Hořovic. Nadace Jedličkova ústavu nám pomohla svým příspěvkem nabízet tuto službu více uživatelům, za kterými naše osobní asistentky dojíždí i několikrát v týdnu.


S dobrou myslí daruj Dobromysli

Víte, čím je dnešní den zvláštní? Dnes je mezinárodní svátek dobrovolnictví a dárcovství – Giving Tuesday. A tak nás napadlo, že s dnešním dnem rozjedeme kampaň: Přidej se i Ty a s dobrou myslí daruj Dobromysli. Svým příspěvkem pomůžete zajistit provoz sociálně terapeutické dílny Povidlo. Naši klienti, se tak i díky Vaší pomoci, budou moci každý den těšit ze své dobře odvedené práce a objevovat a rozvíjet svoji kreativitu. Rozšiřte síť našich pravidelných přispěvatelů a podpořte nás. Přispět či přispívat můžete na účet Dobromysli u Fio banky, č.ú. 2900210934/2010. Díky za vaší podporu.


Muzikoterapie pro rok 2016

Muzikoterapie probíhá převážně individuálně. Vede ji terapeutka, paní Dohnalová. Tato aktivita je klienty a jejich rodiči stále více žádaná a vyhledávaná a není v našich silách již plně všem vyhovět. Těší nás, že naplňuje své poslání – léčí a dělá radost. Podařilo se nám letos díky projektům nejen udržet terapii zcela bezplatnou, ale také zajistit několik speciálních hudebních nástrojů. Muzikoterapii letos podpořilo město Beroun, Lesy ČR, Nadace České spořitelny a Konto Bariéry. Všem moc děkujeme. Podpory si vážíme a jsme rádi, že se peníze dostaly tam, kde jsou třeba.


Arteterapie pro rok 2016

Arteterapie patří mezi nejoblíbenější aktivity našich klientů. Pravidelně se scházejí dvě skupiny, které vede terapeutka, paní Radka Michálková. Arteterapii a ostatní druhy terapií nepovažujeme za nadstandard, ale za cestu, která umožňuje klientům prožít kvalitnější život, najít prostředky k sebevyjádření, komunikaci. Proto i tuto terapii nabízíme zdarma. Díky dárcům se to daří. kdo jsou tito dárci? Díky patří: Nadaci ČEZ, drobným dárcům, kteří nás podpořili v kampani hithit, dárcům, kteří nás obdarovali hmotnými dary (štětce barvy apod) firma Altamira a firma Duhový motýl.


Canisterapie pro rok 2016

Canisterapie v Dobromysli probíhá v průběhu celého roku – pravidelně každý týden, Dále pořádáme každoročně pobytovou akci zaměřenou na intenzivní terapii s pejsky. Té se zpravidla účastní minimálně tři canisterapeuté a psi. Naším cílem je, aby tuto terapii mohli čerpat i klienti, pro které je pro svou finanční náročnost jen těžko dostupná, proto neustále hledáme sponzory, žádáme různé nadace a dárce. Letos jsme byli úspěšní. Canisterapii pro rok 2016 podpořili: Nadace Agrofert, Nadační Fond Tesco a firma Calibra s. r. o. všem moc děkujeme a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat. Zde se můžete podívat na video o tom, jak canisterapie v Dobromysli vypadá: https://www.youtube.com/watch?…


Podpora z Operačního programu Zaměstnanost

Sociálně terapeutické dílny budou od října 2016 do konce září 2019 podporovány finančně z Evropského sociálního fondu „Operační program Zaměstnanost“. Cílem této služby je maximální možná podpora klientů, a to jak v péči o vlastní osobu, tak na trhu práce. Tuto službu poskytujeme klientům zdarma. Dotační program projektu OPZ zcela nahrazuje Dotační řízení Středočeského kra­je.


Hipoterapie pro rok 2016

Díky příspěvku Nadace GCP budou moci naši klienti se zdravotním postižením i v tomto roce zcela zdarma v rámci služby Denního stacionáře dojíždět naším bezbariérovým svozovým automobilem na lekce hipoterapie. Hipoterapie bude rozdělena na dva turnusy – první proběhne na jaře 2016, druhý na podzim 2016.


RWE GasNet, s. r. o.

RWE GasNet, s. r. o. – příspěvek 48 312 Kč, díky kterému bylo možné zakoupit LED světelný vodní sloup pro terapeutickou místnost snoezelen. Světelný sloup je nedílnou součástí snoezelenové místnosti a slouží především ke zrakové terapii, jejímž úkolem je prodloužení doby fixace zraku těžce kombinovaně postižených, rozeznání mezi světlem a tmou, cvičení očních pohybů, zvýšení zrakové koncentrace a prodloužení doby této koncentrace. Díky této finanční podpoře bylo rovněž možné zakoupit zdravotní dezinfekční pomůcky.


Hipoterapie pro rok 2015

Nadace České pojišťovny – příspěvek 28 800 Kč pro realizaci jarního i podzimního běhu hipoterapie (terapie s koňmi) pro naše klienty. Hipoterapie je pro nás finančně náročnou aktivitou a my jsme opravdu vděčni, že ji díky tomuto projektu budeme moci v roce 2015 našim klientům poskytnout.


Dobromysl pro dobrou mysl

Příspěvek ve výši 100 000 Kč od České spořitelny na projekt „Dobromysl pro dobrou mysl“- příspěvek na terapie pro klienty se zdravotním postižením. Díky tomuto projektu budeme moci rozšířit nabídku poskytovaných terapií, některé z nich budou klienti moci do konce roku 2014 využívat zdarma.