Kontakty Dobromysl o. p. s.

IČO:

24198412

Sídlo:

Bezručova 928, 266 01 Beroun

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Číslo účtu:

2400216934/2010 Fio Banka – veřejná sbírka

2900210934/2010 Fio Banka – běžný účet

Datová schránka:

yspbxrh

Zakladatelka organizace:

Miroslava Šlejmarová

Zaměstnanci Dobromysli


Dobromysl o. p. s.

Mgr. Kateřina Dvořáková

ředitelka organizace

tel: 602 336 555
e-mail: KDvorakova@dobromysl.org

Dobromysl o. p. s.

Michal Milota

vedoucí sociální služby Denní stacionář

tel: 606 893 536
e-mail: MMilota@dobromysl.org

Dobromysl o. p. s.

Luboš Lejček

administrativní a projektová podpora

tel: 777 085 956
e-mail: LLejcek@dobromysl.org

Dobromysl o. p. s.

Bc. Kristýna Králová

vedoucí služby Sociálně terapeutické dílny

tel.:731 449 954
e-mail: KKralova@dobromysl.org

Dobromysl o. p. s.

Mgr. Petra Kučerová

účetní, ekonom

tel: 603 472 918
e-mail: petrakucer@seznam.cz

Dobromysl o. p. s.

Petra Matějková, DiS.

vedoucí Osobní asistence a Odlehčovací sl.

tel: 602 127 066
e-mail: PMatejkova@dobromysl.org

Mgr. Dana Drnovcová

sociální pracovnice

tel: 775 660 966
e-mail: socialni.pracovnice@dobromysl.org

Jan Petrik

řidič tel: 777 337 747