Aktivity a terapie

V rámci služby Denní stacionář nabízíme našim klientům nejrůznější aktivity a terapie.

Podrobnější informace o aktivitách a terpiích vám sdělí Michal Milota na tel: 606 893 536


Aktivita Čas poskytování Cena
Individ. cvičení út – čt/ čas dle domluvy 50 Kč
Skupinové cvičení út – čt/ čas dle domluvy 25 Kč
Masáže út – čt/ čas dle domluvy 50 Kč
Canisterapie úterý od 10.00 0 Kč
Snoezelen kdykoli během služby 0 Kč
Muzikoterapie st, čt – 13.00 – 16.00 0 Kč
Arteterapie pondělí/ 11.30 – 13.30 nebo 14.30 – 16.30 0 Kč
Hipoterapie dle termínů turnusů (kontaktujte M. Milotu) 0 Kč (pouze náklady na dopravu – 50 Kč)
Fyzioterapie středa dopoledne 250 Kč
Bowling liché pondělí 15.00 – 16.00 50 Kč
Vzdělávání se spec. pedagogem úterý 9.00 – 10.30 nebo 10.30 – 12.00 0 Kč
Solná jeskyně středa 15.00 – 16.00 90 Kč
Vařečka čtvrtek 15.00 – 16.00 20 Kč
Zpívánky sudé pondělí 15.00 – 16.00 0 Kč
Výletní klub Zebra pátek 0 Kč


Canisterapie

Canisterapie je léčebná metoda, která pomáhá rozvíjet dovednosti našich klientů, má na ně pozitivní psychosociální a rehabilitační vliv. Konkrétně se jedná např. o rozvoj hrubé a jemné motoriky, podněcování verbální i neverbální komunikace, pomoc při nácviku koncentrace a paměti (klient se soustředí na hru se psem či na jeho samotnou přítomnost).

Muzikoterapie

Muzikoterapie využívá působení hudby na člověka i proces při vytváření hudby a zvuků. Klienti mají prostor pro vyjádření své individuality a jedinečnosti, muzikoterapie ovlivňuje jejich psychický i fyzický stav, rozvíjí kognitivní a sociální dovednosti. Tuto terapii nabízíme jednou týdně, a to v individuální podobě.

Arteterapie

Arteterapie, využívá výtvarný projev jako prostředek poznávání a pozitivního ovlivňování lidské psychiky. V Dobromysli probíhá arteterapie jednou týdně. Klienti jsou rozděleny na dvě skupiny a každá z těchto skupin čerpá arteterapii vždy na dvě hodiny, a to pod vedením Radky Michálkové.

Vzdělávání

Vzdělávání probíhá v Dobromysli jedenkrát týdně pod vedením Radky Michálkové. Klienti jsou rozděleni na dvě skupiny, aby bylo možné dosáhnout co nejvíce individuálního přístupu. V rámci vzdělávání si klienti upevňují dovednosti, mezi které patří například čtení s porozuměním, znalost pravopisu a gramatiky, počítání s praktickým využitím v životě (hodnota bankovek, nákup), znalosti o kalendářním roce či ročních obdobích.