Denní stacionář

Cílem denního stacionáře je umožnit lidem se zdravotním postižením strávit čas příjemně a plnohodnotně a aktivně se zapojit do činností směřujících k rozvoji jejich osobnosti.

Denní stacionář najdete v prostorách organizace Dobromysl o. p. s. v Komunitním centru v Berouně. Ve stacionáři je prostorná herna, kde mohou klienti společně trávit čas. Součástí je také výdejna kuchyně a velká jídelna s televizí. Další menší místnosti mají specifický účel: disponujeme ateliérem pro arteterapii, místností s hudebními nástroji pro muzikoterapii, sportovní místností, specificky zařízeným prostorem pro rehabilitaci, masáže a perličkové koupele a v neposlední řadě krásným relaxačním pokojem (Snoezelen). Během služby se o vás postará kvalifikovaný tým pracovnic v sociálních službách, dochází k nám též řada externích odborníků jako například fyzioterapeutka, muzikoterapeutka, arteterapeutka. V rámci denního stacionáře mohou naši klienti využívat škálu rozvojových aktivit – terapie a zájmové kroužky. Velká část je poskytována bezplatně k pobytu v denním stacionáři, některé z těchto aktivit jsou částečně zpoplatněné. Klienti také chodí na bowling a do solné jeskyně, v pátek vyráží do světa výletní klub Zebra. Více o těchto aktivitách najdete zde.

Základní činnosti poskytované služby

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osboní hygienu
  • poskytnutí stravy
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením ve věku od 1 do 55 let.

Celková kapacita

25 klientů

Místo a čas poskytování služby

Pondělí – 7:30 až 16:30

Úterý – 7:30 až 17:30

Středa – 7:30 až 17:30

Čtvrtek – 7:30 až 16:30

Pátek – 7:30 až 16:30

Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun, 266 01

Ceník & Další informace

Ceník služby Denní stacionář najdete zde:tady.

Více informací o této službě Vám poskytne pan Michal Milota na e-mailu mmilota@dobromysl.org nebo na telefonu + 420 606 893 536.