Odlehčovací služby

Cílem služby je poskytnout lidem se zdravotním postižením pobyt kvalitou srovnatelný s domácím prostředím a pečujícím osobám tak umožnit nezbytný odpočinek.

Odlehčovací služba je poskytována formou pobytů i ambulantně. Jejím cílem je umožnit pečující osobě vytvořit si pro odpočinek či jinou činnost. Snažíme se, aby pobyt pro klienty u nás byl atraktivní, nabízíme jim možnost využití různých aktivit, terapií a kroužků. Některé pobyty jsou celé terapeuticky zaměřené.

Základní činnosti poskytované služby

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • ubytování v případě pobytové služby
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením od 1 roku věku.

Kapacita služby

Maximální kapacita pobytové formy je 11 klientů.

Okamžitá kapacita ambulantní formy jsou 2 klienti.

Místo a čas poskytování služby

ambulantní forma: Pondělí – pátek 8.00 – 16.30, Komunitní centrum, Bezručova 928 Beroun pobytová forma: liší se dle plánovaných akcí. Některé pobyty plánujeme během víkendů v roce či během prázdnin 14denní odlehčovací službu v měsíci červenci přímo v našem zařízení, další potom plánujeme jako výjezdní. Bližší informace podá vedoucí služby Petra Matějková.

Ceník & Další informace

Ceník Odlehčovacích služeb najdete tady.

Přehled plánovaných odlehčovacích akcí:

Termín Akce Poznámka
14. 4. – 17. 4. 2017 Velikonoční pobyt v Dobromysli Možno pobytově i ambulantně
25. 6. – 30. 6. 2017 Táborový pobyt na Úhlavce NENÍ bezbariérový
17. 7. – 28. 7. 2017 Dobromysl Beroun Možno pobytově i ambulantně
22. 9. – 24. 9. 2017 Svatý Štěpán Canisterapeutický pobyt
Více informací o této službě Vám poskytne paní Petra Matějková na e-mailu pmatejkova@dobromysl.org nebo na telefonu +420 602 127 066.

Odlehčovací pobyt na Úhlavce

Tento pobyt je pořádán pro děti, mladistvé a dospělé s takovým typem postižení, při kterém lze zvládnout pobyt v bariérových podmínkách uprostřed přírody. Pobyt se koná na táborové základně u říčky Úhlavka a je zaměřený na aktivní i pasivní relaxační činnosti. Táborová základna se nachází uprostřed lesů cca 3 km od Stříbra a nabízí nejen klasické tábornické podmínky (ubytování ve stanech s podsadou i v tee-pee, večerní táboráky…), ale i určitý komfort v podobě elektrického osvětlení celého areálu a teplé vody. Naší snahou je nabídnout účastníkům, kteří nepotřebují bezbariérové podmínky, takový pobyt, který by je co nejméně finančně zatížil.

Prodloužený víkend s intenzivní canisterapií

Tento pobyt jsme v minulosti zorganizovali v rekreačním středisku Střelské Hoštice (rok 2010), Kladno – Čabárna (rok 2014), nebo Svatý Štěpán (rok 2015). Pobytu ve Svatém Štěpáně se zúčastnilo celkově 12 osob se zdravotním postižením, o které se staralo šest pracovníků Dobromysli a čtyři canisterapeuti se svými psy. Do programu se v menší míře zapojila i felinoterapie (terapie s kočkou), takže i klienti, kteří již byli na canisterapii zvyklí, zažili během pobytu něco nového. Po dobu poskytování služby se budeme snažit v co největší míře vyhovět Vašim zvykům a požadavkům.

Odlehčovací pobyty pro děti z DD a MŠ Beroun

Pro děti z Dětského domova pořádáme dva týdenní pobyty v rekreačních střediscích v letních měsících. Cílem je, poskytnout dětem z dětského domova změnu prostředí a volnočasových aktivit. V minulosti jsme navštívili rekreační střediska ve Šlovicích a Střelských Hošticích.