Osobní asistence

Cílem služby je dopomoci lidem se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky v jejich přirozeném prostředí a jejich vedení k maximální možné samostatnosti. 

Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere. Osobní asistentka Vám bude k dispozici všude tam, kde ji budete potřebovat. Poskytneme vám podporu v konkrétních činnostech, pomůžeme řešit situace, které byste sami s ohledem na svůj handicap nezvládali vůbec nebo jen s obtížemi. Pro účel osobní asistence máme také k dispozici bezbariérový automobil.

Základní činnosti poskytované služby

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením od 1 roku věku.

Celková kapacita

Maximální kapacita je 30 klientů.

Forma poskytování

Osobní asistenci poskytujeme terénní formou, to znamená, bez omezení místa a času, tj. doma i mimo domov, přes den, v noci, o víkendech – vše dle aktuální potřeby uživatele. Uživatel sám si určuje, jakou péči a v jakém rozsahu potřebuje a jakou chce využít.

Ceník & Další informace

Ceník služby Osobní asistence najdete tady.Více informací o této službě Vám poskytne paní Petra Matějková na e-mailu pmatejkova@dobromysl.org nebo na telefonu +420 602 127 066.