Sociálně terapeutické dílny

Cílem služby je maximální podpora samostatnosti klienta, a to jak v péči o vlastní osobu, tak na trhu práce.

Sociálně terapeutickou dílnu najdete v prostorách organizace Dobromysl o. p. s. v Komunitním centru v Berouně. Službu poskytujeme v plně a kvalitně vybavených místnostech přizpůsobených potřebám klientů. Jedna místnost je uzpůsobena pro potřeby výroby (práce s keramikou, výroba mýdel, svíček…), v druhé je cvičná kuchyň a prostor pro práci s počítačem, či nácvik a posílení sociálních a komunikačních dovedností. Naše aktivity jsou směřované k nácviku sebeobsluhy a pracovních dovedností. Kladou si za cíl rozvoj našich klientů a jejich následné praktické uplatnění ve společnosti.

Základní činnosti poskytované služby

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením ve věku od 16 do 60 let.

Kapacita

Maximální kapacita služby je 20 klientů.

Místo a čas poskytování služby:

Pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod

Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun

Ceník & Další informace

Služba je ze zákona poskytována zdarma.

Více informací o této službě Vám poskytne paní Kristýna Králová na e-mailu kkralova@dobromysl.org nebo na telefonu +420 731 449 954.