Aktivity a terapie

Aktivity a terapie

V rámci služby Denní stacionář nabízíme našim klientům nejrůznější aktivity a terapie.

Podrobnější informace Vám ráda sdělím na telefonu 606 893 536 Mgr. Martina Bezrouková vedoucí denního stacionáře.

Canisterapie

Canisterapie je léčebná metoda, která pomáhá rozvíjet dovednosti našich klientů, má na ně pozitivní psychosociální a rehabilitační vliv. Konkrétně se jedná např. o rozvoj hrubé a jemné motoriky, podněcování verbální i neverbální komunikace, pomoc při nácviku koncentrace a paměti (klient se soustředí na hru se psem či na jeho samotnou přítomnost).Canisterapie

Muzikoterapie

Muzikoterapie využívá působení hudby na člověka i proces při vytváření hudby a zvuků. Klienti mají prostor pro vyjádření své individuality a jedinečnosti, muzikoterapie ovlivňuje jejich psychický i fyzický stav, rozvíjí kognitivní a sociální dovednosti. Tuto terapii nabízíme jednou týdně, a to v individuální podobě.

Arteterapie

Arteterapie, využívá výtvarný projev jako prostředek poznávání a pozitivního ovlivňování lidské psychiky. V Dobromysli probíhá arteterapie jednou týdně. Klienti jsou rozděleny na dvě skupiny a každá z těchto skupin čerpá arteterapii vždy na dvě hodiny, a to pod vedením Radky Michálkové.

Vzdělávání

Vzdělávání probíhá v Dobromysli jedenkrát týdně pod vedením Radky Michálkové. Klienti jsou rozděleni na dvě skupiny, aby bylo možné dosáhnout co nejvíce individuálního přístupu. V rámci vzdělávání si klienti upevňují dovednosti, mezi které patří například čtení s porozuměním, znalost pravopisu a gramatiky, počítání s praktickým využitím v životě (hodnota bankovek, nákup), znalosti o kalendářním roce či ročních obdobích.