Aktivity a terapie

Aktivity a terapie

 

Canisterapie

Canisterapie je léčebná metoda, která pomáhá rozvíjet dovednosti našich klientů, má na ně pozitivní psychosociální a rehabilitační vliv. Konkrétně se jedná např. o rozvoj hrubé a jemné motoriky, podněcování verbální i neverbální komunikace, pomoc při nácviku koncentrace a paměti (klient se soustředí na hru se psem či na jeho samotnou přítomnost).

Muzikoterapie

Muzikoterapie využívá působení hudby na člověka i proces při vytváření hudby a zvuků. Klienti mají prostor pro vyjádření své individuality a jedinečnosti, muzikoterapie ovlivňuje jejich psychický i fyzický stav, rozvíjí kognitivní a sociální dovednosti. 

Arteterapie

Arteterapie, využívá výtvarný projev jako prostředek poznávání a pozitivního ovlivňování lidské psychiky.

Vzdělávání se spec. pedagogem

V rámci vzdělávání si klienti upevňují dovednosti, mezi které patří například čtení s porozuměním, znalost pravopisu a gramatiky, počítání s praktickým využitím v životě (hodnota bankovek, nákup), znalosti o kalendářním roce či ročních obdobích.

Podrobnější informace Vám ráda sdělím na telefonu 606 893 536.

Mgr. Martina Bezrouková
vedoucí Denního stacionáře