STALI JSME SE NEZISKOVKOU ROKU 2022

Berounská nezisková organizace Dobromysl pomáhá už přes čtvrt století rodinám s péčí o jejich blízké s mentálním nebo kombinovaným postižením, v současné době její ambulantní a terénní sociální služby aktivně využívá více než 100 uživatelů ze středních Čech. A i díky efektivně nastaveným procesům řízení organizace, transparentnosti v nakládání s finančními zdroji a odvaze odhalit veškeré své interní postupy získala Dobromysl ocenění Neziskovka roku 2022.

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, která již deset let toto ocenění uděluje, hodnotí neziskové organizace pomocí unikátní metodiky „Zdravé organizační řízení“© vyvinuté ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy. Cílem hodnotícího procesu není jen samotné ocenění, ale zejména zlepšení kvality práce neziskového sektoru, zpětná vazba k řízení a fungování každé organizace a punc důvěryhodnosti a profesionality organizací vítězných. 

Každý z účastníků prošel procesem třístupňového hodnocení, během kterého pečlivě vybrané týmy odborníků posuzovaly nejen písemné metodiky, ale i jejich reálné využití v každodenním chodu organizací. Nezávislé poroty byly složené z odborníků z řad komerčního i neziskového sektoru, státní správy i expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti. Zástupkyně Dobromysli v čele s ředitelkou Kateřinou Dvořákovou, hlavní ekonomkou a fundraiserkou se tak během hodnotícího procesu potkaly a čelily náročným otázkám například od novináře Jaroslava Kmenty, ředitelky Nadace ČEZ, ředitele Nadačního fondu Škoda Auto nebo dvou hodnotitelů z akademické obce Univerzity Karlovy.

Tréma byla obrovská! A čekání na lednové vyhlášení cen v rámci galavečeru v divadle ROYAL Theatre Club&Chic v pražských Vinohradech se zdálo nekonečné. Sen se ale proměnil ve skutečnost a na začátku roku 2023 si ředitelka Dobromysli za nadšeného aplausu všech pozvaných hostů převzala z rukou ředitele NFŠA Ladislava Kučery a členky správní rady paní Sandry Lacinové skleněnou trofej a ceny určené pro vítěze Neziskovky roku 2022. Moc si získaného ocenění vážíme, a protože máme ještě velké plány a vize, jsme připraveni neusnout na vavřínech. A i Vy, současní i budoucí podporovatelé naší organizace, nám s nimi můžete pomoci.