Odlehčovací služby

Klidně odpočívejte. My se postaráme

Potřebujete si odpočinout a chcete, aby se někdo jiný postaral o Vašeho blízkého?

Chcete si něco vyřídit, nakoupit nebo jít například na masáž?

Pak pro své blízké zajistěte tuto službu, kterou poskytujeme každý všední den v době, kdy je otevřen denní stacionář (ambulantní forma), anebo formou pobytů dle vypsaných termínů zde.

Snažíme se, aby ambulantní forma pro klienty u nás byla atraktivní a proto nabízíme možnost využití různých terapií a kroužků.

Zajistíme nejen odbornou péči, ale i celou řadu aktivit, které povedou k rozvoji a soběstačnosti.

Některé pobyty jsou celé terapeuticky zaměřené.

Odlehčovací služby mohou využívat osoby se zdravotním postižením od 1 roku věku.

Ceník Odlehčovací služby naleznete zde.

Ambulantní forma je poskytována přímo v organizaci:

 • Po 07:30 - 16:30
 • Út 07:30 - 17:30
 • St 07:30 - 17:30
 • Čt 07:30 - 16:30
 • Pá 07:30 - 16:30

Více informací Vám ráda poskytnu na na telefonním čísle 602 127 066 nebo na e-mailu: pmatejkova@dobromysl.org.

vedoucí služby Bc. Petra Matějková

 

 

 

Cílem služby je poskytnout lidem se zdravotním postižením pobyt kvalitou srovnatelný s domácím prostředím a pečujícím osobám tak umožnit nezbytný odpočinek.

Odlehčovací služby jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Odlehčovací služba je poskytována formou pobytů i ambulantně. Snažíme se, aby pobyt pro klienty u nás byl atraktivní, nabízíme jim možnost využití různých aktivit, terapií a kroužků. Některé pobyty jsou celé terapeuticky zaměřené.

Základní činnosti poskytované služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Ubytování v případě pobytové služby
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Kapacita služby

 • Maximální kapacita pobytové formy je 11 klientů.
 • Maximální kapacita ambulantní formy jsou 2 klienti.

Místo a čas poskytování služby

Pobytová forma služby se liší dle plánovaných akcí (viz níže). Některé pobyty plánujeme během víkendů v roce či během prázdnin.