Sledujte nás na Facebooku!

Právě tady se jako první dozvíte, co se u nás děje.

Facebook Dobromysli

DOBROMYSL

přejeme krásné slunné dny

www.povidlo.cz - e-shop výrobků našich klientů

DOBROMYSL

Poskytovatel sociálních služeb

Dobromysl pomáhá

.Dobromysl o.p.s.

POMÁHÁME LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A JEJICH RODINÁM

Naše poslání

Naším posláním je poskytovat profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob. Dále chceme svojí činností přispívat k odstranění negativního vnímání osob se zdravotním postižením.

Naše vize

Naší vizí je zajistit stabilitu organizace, udržet dostupnost a kvalitu profesionálních služeb minimálně ve stávajícím rozsahu, a tím posouvat hranice možností osob se zdravotním postižením usnadňující jim plnohodnotně žít.

Kdo jsme

Organizace Dobromysl o. p. s. poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením. V regionech Berounsko a Hořovicko takto působíme již mnoho let. Naším cílem je spokojený a šťastný klient. Snažíme se o individuální přístup k potřebám každého člověka, rozvoji jeho dovedností a soběstačnosti. Stejně tak se snažíme podpořit i rodiny našich klientů. Nechceme poskytovat pouze kvalitní bazální péči, ale také nadstandardních terapie, chceme pomáhat otevírat možnosti, které jsou lidem často životem odpírány. Jsme otevřeni novým nápadům, cestám a proto vítáme jakoukoli iniciativu. Rádi se s Vámi setkáme, představíme naši práci, vyslechneme si Vás.

Tým Dobromysli o. p. s.