Denní stacionář

Žijte s námi každý den naplno

Cílem denního stacionáře je umožnit lidem se zdravotním postižením strávit čas příjemně a plnohodnotně a aktivně se zapojit do činností směřujících k rozvoji jejich osobnosti.

Denní stacionář naleznete v prostorách organizace Dobromysl o. p. s. v Komunitním centru v Berouně. V prostorách denního stacionáře je prostorná herna, kde mohou klienti společně trávit čas. Disponujeme ateliérem pro arteterapii, místností s hudebními nástroji pro muzikoterapii a sportovní místností. Dále disponujeme specificky zařízeným prostorem pro rehabilitaci, masáže a perličkové koupele a v neposlední řadě krásným relaxačním pokojem (Snoezelen). Během služby se o naše klienty postará kvalifikovaný tým pracovníků. Spolupracujeme rovněž s týmem externích spolupracovníků jako je například fyzioterapeutka, muzikoterapeutka, či arteterapeutka. V rámci denního stacionáře mohou naši klienti využívat škálu rozvojových aktivit, zejména pak různé terapie a zájmové kroužky. Velká část aktivit je zahrnuta v ceně pobytu v denním stacionáři. Některé z těchto aktivit jsou částečně zpoplatněné. Klienti mají také možnost návštěvy bowlingu a solné jeskyně. V pátek vyráží do světa výletní klub Zebra. 

Základní činnosti poskytované služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osboní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením ve věku od 1 do 55 let.

Celková kapacita

25 klientů

Místo a čas poskytování služby

Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun, 266 01

 • Pondělí 7:30 - 16:30
 • Úterý 7:30 - 17:30
 • Středa 7:30 - 17:30
 • Čtvrtek 7:30 - 16:30
 • Pátek 7:30 - 16:30

Ceník & Další informace

Ceník služby Denní stacionář najdete zde.
Více informací o této službě Vám poskytne pan Michal Milota na e-mailu mmilota@dobromysl.org , nebo na telefonu + 420 606 893 536.