Výběrové řízení

 
Dne 23.09.2021 jsme vyhlásili veřejnou zakázku malého rozsahu na
osobní automobil pro účely služby Osobní asistence. Zadávací podmínky, výzvu k podání nabídky a
přílohy naleznete níže. Podávání nabídek končí 11.10.2021 v 10:00h.