Aktivity a terapie

Aktivity a terapie

 

Canisterapie

Canisterapie je léčebná metoda, která pomáhá rozvíjet dovednosti našich klientů, má na ně pozitivní psychosociální a rehabilitační vliv. Konkrétně se jedná např. o rozvoj hrubé a jemné motoriky, podněcování verbální i neverbální komunikace, pomoc při nácviku koncentrace a paměti (klient se soustředí na hru se psem či na jeho samotnou přítomnost).

Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčebná metoda, která se pokouší pomocí hudby příznivě ovlivnit psychický a fyzický stav člověka. Z terapeutického hlediska nastupuje svoji komunikační funkci tam, kde mluvená řeč cestu nenajde. Hudba pozitivně ovlivňuje četné vegetativní funkce, například srdeční rytmus, krevní tlak či motoriku. V Hořovicích vede skupinové lekce muzikoterapie Mgr. Michaela Hamáčková a v Berouně je to Mgr. Tomáš Vacek. Muzikoterapii podpořila v roce 2022 město Beroun (evidenční číslo 378/2022/DOT/OŠVA), NROS - nadace rozvoje občanské společnosti a nadace Tesco v grantovém programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME. 

    

 

Arteterapie

Arteterapie využívá výtvarný projev jako prostředek poznávání a pozitivního ovlivňování lidské psychiky. Pomáhá redukovat psychické či psychosomatické obtíže a snižovat výskyt konfliktů v mezilidských vztazích. Arteterapeutka Martina Limpouchová využívá terapii uměním, která klade důraz na léčebný potenciál samotné výtvarné činnosti. Během terapií klienti pomocí rozmanitých výtvarných technik zpracovávají různá témata. Pozornost věnují například koloběhu života, chodu přírody, střídaní ročních období nebo významným svátkům.

Vzdělávání se spec. pedagogem

V rámci vzdělávání si klienti upevňují dovednosti, mezi které patří například čtení s porozuměním, znalost pravopisu a gramatiky, počítání s praktickým využitím v životě (hodnota bankovek, nákup), znalosti o kalendářním roce či ročních obdobích.

Hipoterapie

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající jízdu na koni jako léčebný prostředek. Koňský hřbet je unikátní balanční plocha, na které dochází k trojrozměrnému pohybu. Terapie optimalizuje svalové napětí, zlepšuje koordinaci a rovnováhu celého těla a přispívá k rozvoji řeči. Jízda na koni podporuje osvojení správných pohybových stereotypů a kůň svou přirozenou autoritou harmonizuje celý organismus. Klienti denního stacionáře pravidelně navštěvují statek Zvířecí pohoda v Bzové, kde probíhá terapie pod vedením Veroniky Novotné.

Podrobnější informace Vám ráda sdělím na telefonu 606 893 536.

Mgr. Martina Bezrouková
vedoucí Denního stacionáře