Historie organizace

2015

V roce 2015 se nám podařilo nabízet našim uživatelům nejen kvalitní základní péči, ale také zajímavou nabídku služeb doplňkových. Zdarma naši klienti čerpali arteterapii, muzikoterapii, hipoterapii či canisterapii. Naší snahou je, pořádat pro veřejnost i naše uživatele zajímavé a lákavé benefiční, kulturní a sportovní akce, jejichž výtěžek pomůže financovat činnost Dobromysli. V roce 2015 to byly například divadelní představení, karneval, koncert Daniela Hůlky, skupin Mňágy a Žďorp a Wohnout. Účastnili jsme se různých prodejních akcí v Berouně, jeho okrese i v Praze, kde bylo možné zakoupit výrobky klientů ze sociálně-terapeutické dílny.

2014

Rok 2014 pro nás byl tak trochu revoluční. Získali jsme novou posilu týmu v rámci programu Rok jinak a po celou dobu u nás tak mohl působit projektový manažer Tomáš Pergler. Uspořádali jsme první ročník benefičního festivalu Povidlo v Praze na Kampě a povedlo se nám zorganizovat úspěšný adventní koncert Čechomoru v Sále České pojišťovny. Založili jsme internetový obchůdek Povidlo.cz, kde je možné zakoupit výrobky z naší sociálně-terapeutické dílny. Za čtyři měsíce působení jsme přes e-shop získali 21 objednávek. Klientům jsme poskytovali arteterapii, canisterapii, muzikoterapii a během podzimních měsíců také hipoterapii. Podařilo se nám splatit bezbariérový svozový automobil.

2013

V roce 2013 jsme uspořádali dobročinnou aukci, hokejovou bitvu, divadelní představení Brouk v hlavě a adventní koncert Báry Basikové, kterou doprovázel dětský sbor. Začali jsme poskytovat masáže pro veřejnost, zakoupili jsme nový svozový bezbariérový automobil a zapojili jsme se do programu Rok jinak, v rámci kterého jsme se ucházeli o nového kolegu z businessového prostředí. Podařilo se nám zvýšit kvalitu nabízených služeb a terapií. Nově jsme vybavili jak rehabilitační místnost, tak prostředí pro snoezelen, který se setkal s velkým úspěchem u naší klientely.

2012

Vzniká nová obecně prospěšná společnost Dobromysl o. p. s. Od 1. února mají klienti nového poskytovatele služeb, který převzal všechny pohledávky, závazky, ale i zaměstnance a především klienty Klubíčka, které vstoupilo do likvidace 3. 3. 2012. Dobromysl má nové logo navržené Pavlem Krausem a také jako dar dostala webové stránky. V únoru proběhl první Den otevřených dveří a veřejnost tak mohla poprvé nahlédnout do zařízení, které pečuje o osoby se zdravotním postižením pod názvem Dobromysl. V září organizace zažádala o dotace na rok 2013. V průběhu roku se podařilo zorganizovat několik úspěšných akcí pro veřejnost – Benefiční fotbal a Koncert Báry Basikové spojený s aukcí výtvarných děl. Rok 2012 se podařilo zakončit s dobrým hospodářským výsledkem. Více informací se dočtete v naší Výroční zprávě za rok 2012

2009 – 2011

Dochází k rozdělení sdružení a vzniká nový klub Uzlík, který přebírá od Klubíčka štafetu v pořádáním volnočasových aktivity pro zdravotně postižené, Klubíčko se nadále hodlá zaměřit na poskytování sociálních služeb a naplňovat tak svou vizi profesionálního a prosperující organizace. Klubíčko stále poskytuje 5 sociálních služeb, svoz klientů a další činnosti, jako je canisterapie, logopedie, vařečka, zpívánky a další.

2007 – 2009

Stabilizace portfolia 6 druhů sociálních služeb, které pravidelně využívá 65 klientů z Berounska, Kladenska, Rakovnicka, Rokycanska a Prahy. Služby zajišťuje tým 41 stálých a 28 externích zaměstnanců, z toho 12 rodičů postižených dětí a 4 lidé se zdravotním postižením.

2006

Získání třetiny budovy v Komunitním centru Beroun do pronájmu, transformace v největšího regionálního poskytovatele komplexu sociálních služeb orientovaných na rodiny s postiženými blízkými.

2005

Iniciování vzniku Komunitního plánu sociálních služeb Města Beroun, iniciování projektu na rekonstrukci objektu v bývalých kasárnách a podíl na jeho zpracování.

2003

Přestěhování do větších prostor v přízemí 3. ZŠ v Berouně a rozšíření stávajících činností o terapie a kroužky, pořádání integrovaných víkendových pobytů pro samotné postižené, dlouhodobě nemocné i zdravé děti.

2001

Rozšíření stávajících aktivit o poskytování sociálních služeb – poradny pro rodiny s postiženými dětmi, osobní asistenci pro postižené děti ve školách, pořádání táborů pro samotné postižené děti a děti s dlouhodobými zdravotními problémy.

2000

Založení Informačního centra Naděje v jedné místnosti v budově Medicentra v Berouně, zaměstnání prvního placeného zaměstnance.

1997

Založení berounského Klubu Klubíčko pod hlavičkou Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., a to 24 rodinami s postiženými dětmi, organizování prvních společných akcí pro tyto rodiny, přednášky odborníků a besedy, zprostředkovávání informací.