Kontakty

Dobromysl o. p. s.

IČO: 24198412
Sídlo: Bezručova 928, 266 01 Beroun
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Číslo účtu:

  • 2400216934/2010 Fio Banka – veřejná sbírka
  • 2900210934/2010 Fio Banka – běžný účet

Datová schránka: yspbxrh
Zakladatelka organizace: Miroslava Šlejmarová


Mgr. Kateřina Dvořáková

ředitelka organizace
+420 602 336 555

Mgr. Dana Drnovcová

sociální pracovnice
+420 775 660 966

Bc. Petra Matějková

vedoucí Osobní asistence a Odlehčovací služby
+420 602 127 066

Mgr. Dana Drnovcová (v zastoupení do října 2018)

vedoucí Denní stacionář
+420 606 893 536

Mgr. Kristýna Králová

vedoucí Sociálně terapeutické dílny
+420 731 449 954

Luboš Lejček

administrativní a projektová podpora
+420 777 085 956

Mgr. Petra Kučerová

účetní, ekonom
+420 603 472 918

Matěj Vnouček

řidič
+420 777 337 747