DobroDílo


ZAMĚSTNÁVÁME LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Když jsme v Dobromysli v roce 2018 řešili organizaci sociálně terapeutické dílny, stáli jsme na počátku velkého rozhodnutí, jakým směrem se bude její aktivita v následujících letech ubírat. Měli jsme před sebou jasný cíl, poskytovat kvalitní a na sebe navazující sociální služby, které podávají pomocnou ruku našim klientům a jejich rodinám. Rozhodli jsme se proto udělat odvážný krok a založit vlastní sociální podnik. Podnik, kde se bude dařit dobrému dílu a který dá šanci na normální život lidem s mentálním hendikepem.

Kateřina Dvořáková, ředitelka Dobromysli k tomu dodává: “Sociálně terapeutická dílna slouží našim klientům k praktickému nácviku základních pracovních návyků a dovedností, což se nám vždy velice dařilo a stále daří. Výsledkem jsou klienti, kteří mají zkušenost, umí dobře fungovat v provozu, jsou velice zruční a vyrábějí kvalitní produkty o které je zájem...” 
To se nakonec ukázalo jako problém, protože dílna, díky velkému zájmu, jak ze strany hendikepovaných klientů, tak ze strany odběratelů, kteří si ručně vyráběná mýdla a další jejich produkty velice oblíbili, začala být velikostně nedostatečná a kapacitně přetížená. Přestala tak sloužit svému základnímu účelu, a to být pro klienty hlavně průvodcem k samostatnosti. Díky těmto potížím vznikla první myšlenka na založení samostatného sociálního podniku. 

Tuto představu podpořil i fakt, že v regionu Beroun je nedostatek zaměstnavatelů, kteří by byli ochotni osoby s mentálním postižením zaměstnat. “Mnozí klienti Dobromysli úspěšně prošli celým rozvojovým programem sociálně terapeutické dílny a byli plně schopni využít své znalosti na chráněném trhu práce, nicméně jim tato možnost dalšího osobního rozvoje nebyla umožněna. Díky tomu tak dále zůstávají závislí na podpoře rodiny a státu...”, doplňuje Kateřina Dvořáková. 

Takže i tak, pro většinu lidí obyčejná a samozřejmá věc, jakou je možnost uplatnit se na pracovním trhu, se může pro člověka s hendikepem stát neřešitelným problémem, který ovlivní celý jeho život.

V Dobromysli jsme začali aktivně problém řešit a zahájili přípravu podkladů nutných pro založení sociálního podniku. Celý projekt si vzala na starost Dana Drnovcová. “Cesta k cíli, která trvala téměř rok, v sobě zahrnovala spoustu zjišťování, papírování, návštěv podobných podniků, velké množství podaných žádostí, ale také náročnou certifikaci a testování mýdel, se kterou jsou spojeny hygienické nároky na výrobu a provoz. Byl to rok změn, rok plný přání, ale také misí a vizí na jehož konci jsme úspěšně založili sociální podnik DobroDílo...”, shrnula proces založení Dana, která je nyní ředitelkou DobroDíla. 

V DobroDíle v současné době pracuje deset lidí, z toho sedm osob se zdravotním postižením. Ti zajišťují kompletní výrobu tuhých mýdel, ale i etiketování a balení pro koncové zákazníky a firmy. Ty mýdla využívají většinou jako reklamní předměty.

A proč zrovna dárková nebo reklamní mýdla? Protože se v Dobromysli ručně vyráběli již od nepaměti a díky provázanosti služeb má DobroDílo  ty nejzručnější a nejzkušenější hendikepované mýdlaře v regionu! Přesvědčte se sami, navštivte náš eshop na webových stránkách www.dobrodilo.cz a vyzkoušejte naše voňavá s láskou dělaná designová mýdla.

DobroDílo