Osobní asistence

Pomáháme zvládat, na co sami nestačíte

Cílem služby je dopomoci lidem se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky v jejich přirozeném prostředí a jejich vedení k maximální možné samostatnosti.

Poskytneme vám podporu v konkrétních činnostech, pomůžeme řešit situace, které byste sami s ohledem na svůj handicap nezvládali vůbec nebo jen s obtížemi. V rámci osobní asistence nabízíme klientům i rehabilitační cvičení, kdy za nimi dojíždí fyzioterapeutka, která vytváří rehabilitační plán. Osobní asistentka pak s tímto plánem pracuje a fyzioterapeutka ho pravidelně reviduje. Právě tím je naše služba v tomto regionu jedinečná. Pro účel této služby máme také k dispozici bezbariérový automobil.

Základní činnosti poskytované služby

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením od 3 let a výše.

Celková kapacita

Maximální kapacita je 35 klientů.

Forma poskytování

Osobní asistenci poskytujeme klientům v domácím prostředí, škole, nemocnici i dětském domově. Službu poskytujeme nejen v Berouně, ale i ve vzdálenějších a hůře dostupných obcích. Každý klient využívá služby osobní asistence vždy podle svých aktuálních potřeb. Je možné ji měnit vždy, když se změní situace klienta. Osobní asistenci mohou lidé s postižením využívat 24 hodin denně.

Ceník & Další informace

Ceník služby Osobní asistence najdete zde.
Více informací o této službě Vám poskytne vedoucí služby Petra Matějková na telefonním čísle +420 602 127 066 nebo na e-mailu pmatejkova@dobromysl.org.