Sociálně terapeutické dílny

Jsme průvodci na cestě k samostatnosti

Cílem služby je maximální podpora samostatnosti klienta, a to jak v péči o vlastní osobu, tak na trhu práce

Jedná se o službu, kde klienti (obvykle s lehčí formou postižení) rozvíjejí své sociální a pracovní návyky. Vyrábějí mýdla, keramiku, svíčky a koupelové soli, ale také nakupují, vaří, učí se pracovat s počítačem, osvojují si lehčí domácí práce jako je mytí nádobí, atd. Hlavní myšlenkou je pak posouvat naše klienty kupředu, upevňovat a rozvíjet jejich schopnosti, tak aby se mohli uplatnit jak v běžné společnosti, tak na pracovním trhu.

Základní činnosti poskytované služby

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením ve věku od 16 do 60 let.

Kapacita

Maximální kapacita služby je 20 klientů.

Místo a čas poskytování služby:

  • Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun
  • Pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod

Ceník & Další informace

Služba je ze zákona poskytována zdarma.

Více informací o této službě Vám poskytne paní Kristýna Králová na e-mailu kkralova@dobromysl.org nebo na telefonu +420 731 449 954