Sociálně terapeutické dílny

Jsme průvodci na cestě k samostatnosti

Chcete se zdokonalit v základních pracovních návycích a dovednostech?

Naučit se zvládat péči o svou osobu a domácnost?

Být soběstačný a samostatný?

Baví vás vyrábět a tvořit?

Pak právě pro Vás jsou dílny určeny.

Můžete zde rozvíjet své sociální a pracovní návyky. Učit se pracovat s počítačem, hospodařit s financemi, nakupovat, vařit, osvojit si lehčí domácí práce, ale také se naučit vyrábět mýdla, keramiku, svíčky a koupelové soli.

Pokud je vám mezi 16 až 60 lety, můžete docházet do našich dílen každý všední den od 8 do 15 hod. zcela zdarma. Kapacita dílen je 20 osob.

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 731 449 954, nebo mi napište na e-mail: vedouci.std@dobromysl.org.

Bc. Lukáš Pechan
vedoucí dílen
 
 
Poskytovaná služba je finančně podpořena z projektu

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území Středočeského kraje.

Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje.

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Realizátorem projektu je Středočeský kraj.