Podpora vztahů a sexuality

Potřebujete Vy nebo Váš blízký individuální konzultaci v oblasti vztahů a sexuality?
Chcete se poradit v oblasti vývoje sexuality svého dítěte?
Potřebujete zprostředkovat kontakty na další odborníky?
Poradenství pro vztahy a sexualitu je zdarma.


Sexualita je nedílnou součástí osobnosti každého člověka, její plný rozvoj je základem osobního, mezilidského a společenského štěstí. S tímto vědomím v Dobromysli ke klientům přistupujeme. Ctíme jejich práva v této oblasti, uvedená v Listině základních práv a svobod a v Mezinárodní úmluvě o právech lidí s postižením.

Náš přístup k podpoře v oblasti vztahů a sexuality je shrnut v dokumentu Protokol sexuality, který si můžete přečíst zde

Pro více informací neváhejte kontaktovat naše důvěrníky pro tuto oblast

Mgr. Martina Bezrouková
důvěrnice pro vztahy a sexualitu klientů
 
 
Bc. Lukáš Pechan
důvěrník pro vztahy a sexualitu klientů
 
Dobromysl, z.ú. je členem skupiny důvěrníků Nebuď na nule, z.s. – unie sexuálních důvěrníků České republiky.