Sociálně terapeutické dílny 2019

Klienti dílen se celý rok pod vedením ochotných pracovnic učili vše, co se jim může hodit pro větší samostatnost v životě. Hospodařit s penězi, orientovat se v čase, komunikovat na veřejnosti, umět si zařídit své záležitosti a hájit svá práva. Zaměřujeme se na pracovní nácviky (odlévání aromatických svíček, míchání koupelových solí a výrobu keramiky). Pravidelně probíhal i jeden z nejpopulárnějších nácviků – vaření. Co si ten den klienti společně uvaří, to si k obědu i sní. Hlavním cílem dílen je příprava na pracovní uplatnění, proto jsme každý týden začali pořádat skupinová setkání, tzv. „job kluby“, kde probíráme vše, co souvisí se zaměstnáním. Jezdíme také na exkurze do sociálních podniků a chráněných dílen v okolí a na výlety.