Canis pobyt 10/2021 (Sv. Štěpán)

Náš letošní poslední canisterapeutický pobyt se již tradičně konal v rekreačním středisku Sv. Štěpán v Cheznovicích. Účastnilo se ho celkem 12 účastníků, 6 pracovníků, 2 canisterapeutky a 4 psi. Novinkou bylo trochu jiné pojetí pobytu. Víkend jsme koncipovali do doby Indiánů, rozdělili jsme se na dva kmeny – Šošóni a Apače. Mezi terapie jsme začlenili i spousty her a soutěží. Víkend jsme zakončili indiánským pětibojem, každý účastník dostal medaili a sladkou odměnu. Byl to povedený pobyt a už teď se těšíme na příští rok.