Slavnostní otevření pobočky v Hořovicích

V pondělí 20.12.2021 proběhlo za účasti několika desítek hostů slavnostní otevření nového denního stacionáře v Hořovicích. Nechyběl sváteční přípitek ani krátký proslov ředitelky Dobromysli, paní Mgr. Kateřiny Dvořákové. Na projev zakončený poděkováním všem, kteří se na vzniku denního stacionáře podíleli, navázalo obřadní přestřižení pásky, ke kterému přijala pozvání místostarostka Hořovic, paní Jana Šrámková. Děkujeme paní Šrámkové i všem zúčastněným, že si našli čas vychutnat si tento slavnostní okamžik s námi. Naší nové službě přejeme vydařený rozjezd a hlavně dlouhou a úspěšnou cestu k naplnění svého poslání.