VÝLETNÍ KLUB STD

Výletní klub STD se koná každý pátek. Cíl klubu je umožnit klientům Sociálně terapeutických dílen zdokonalit se v komunikačních dovednostech při jednání na veřejnosti, a zároveň navštívit nová místa a něco nového se dozvědět. Na začátku týdne společně vymyslíme výlet, naplánujeme trasu a najdeme informace o navštíveném místě a dalších zajímavostech v okolí.